Filter by tag:
    Golf is een balspel waarbij een kleine, harde bal met een golfclub van de tee weggeslagen wordt in de richting van een met een vlag gemarkeerd punt (de hole).