Stap 1: Plaats je voorstel

Plaats gratis en vrijblijvend je voorstel: van het aanbieden van advertenties op je schaatspak tot het zoeken van sponsors voor een voetbaltoernooi tot het houden van spreekbeurten in kantines. Alles wat met sport, evenementen en sponsoring te maken heeft komt in aanmerking.groot of klein en overal in Nederland. We helpen je zo de juiste match te zoeken tussen sporter, sportvereniging, organisator en sponsor.

Het is de bedoeling dat je je aanbieding zo goed mogelijk omschrijft. wees daarbij to the point maar wel volledig. Bedenk wat belangrijk is voor de geïnteresseerde sponsor. Een accurate en originele omschrijving leidt tot serieuze reacties.

Een vraagprijs noemen kan, maar is niet verplicht. Wel is het verstandig al na te denken over de waarde van je aanbieding en de tegenprestatie die je daarvoor zou kunnen verlangen.


2. Sponsors reageren

Na het plaatsen van je opdracht ontvang je voorstellen van sponsoren. Onder voorstellen verstaan we een persoonlijk bericht van de sponsor, mogelijk met vragen of eventueel zelfs een prijsvoorstel.


3. Vergelijk en kies

Vergelijk de sponsors op basis van hun voorstel, hun werkwijze, reputatie, ervaring, markt of andere aspecten. Kies vervolgens de sponsor die het beste bij jou en jouw aanbieding, sport, vereniging of evenement past.

Maak duidelijke afspraken met de sponsor over de te sluiten overeenkomst, bij voorkeur schriftelijk. Wij kunnen hierbij desgewenst assistentie verlenen.


4. Overeenkomst

Wij helpen met de opstelling van de overeenkomst. Daartoe leveren we een uitgewerkte concept overeenkomst aan op basis van door ons gehanteerde modellen. Wij doen dit als service naar beide partijen en naar beste weten en kunnen. Het staat partijen vrij hiervan al dan niet gebruik te maken.


Kosten

Voor onze bemoeienissen, inclusief de modelovereenkomst, brengen we een servicefee in rekening van 5% plus BTW over het overeengekomen bedrag. In de modelovereenkomst is opgenomen dat we deze na totstandkoming van de overeenkomst aan de sponsor in rekening brengen. Partijen zijn echter vrij hiervan af te wijken en overeen te komen dat de fee voor rekening van de sporter komt.


Als je klaar bent om sneller potentiële sponsors maak je nu je profiel aan en voeg je je producten toe.

Maak hier je profiel aan